ETICKÝ KODEX READYMAT REALITNÍ s.r.o.

1)

Při své činnosti jednáme vždy s odbornou péčí, čestně, v souladu s dobrými mravy, v souladu s interními pravidly Readymat Realitní s.r.o. a platnými právními normami České republiky.

2)

Vždy jednáme s klientem pravdivě, férově a transparentně hájíme jeho oprávněné zájmy a práva.

3)

Vysvětlíme potenciálnímu klientovi účel své návštěvy, postupujeme v jeho zájmu, vysvětlíme mu zákonem danou možnost ochrany a respektujeme jeho přání. Jednáme s ním tak, aby mu byl jasný rozsah našich realitních služeb. V případě navázání spolupráce, poskytneme klientovi veškerou dokumentaci v požadované formě.

4)

Informujeme klienta o průběhu obchodního případu a zodpovídáme za úspěšné dokončení celého procesu.

5)

Bez souhlasu klienta nesmíme zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.

6)

Držíme své slovo a chodíme včas na domluvené termíny sjednané s klientem. Pokud nemůžeme termín dodržet, tak se řádně a včas omluvíme a navrhneme nový termín.

7)

Jednáme vždy v souladu s pravidlem výhra-výhra tak, aby všechny strany obchodního případu byly spokojeny.

8)

Svým vystupováním vždy reprezentujeme společnost Readymat Realitní a tím i svoji osobnost.

9)

Jsme si vědomi své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonalujeme ve všech oblastech realitního trhu.

10)

Nejlepší vizitkou týmu společnosti Readymat Realitní je spokojený klient.