PRAVIDLA MARKETINGOVÝCH SOUTĚŽÍ

Pokud s námi soutěžíte, jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem našich webů, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se níže s pravidly našich soutěží, prosím, ale nezapomeňte na ochranu osobních údajů, zásady a práva, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Co vás zajímá?

Společnost Readymat Group s.r.o., IČO 07556799, se sídlem Velkomoravská 462/17, 695 01 Hodonín zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C108781, jejichž součástí jsou společnosti:

 • Readymat Obchodní s.r.o., IČO 27713971,
 • Readymat Realizační s.r.o., IČO 09784161,
 • Readymat Investiční s.r.o., IČO 0613848,
 • Readymat Realitní s.r.o., IČO 07558481,
 • Readymat Rezidence Školka Břeclav s.r.o., IČO 10710230,

organizuje a pořádá (dále také „pořadatel“) marketingové soutěže, kterých se oslovení účastníci mohou účastnit při splnění podmínek u dané soutěže uvedených. Tyto soutěže jsou vždy jednoho z následujících typů:

 • 1. Znalostní a vědomostní
 • 2. Kreativní a dovednostní
 • 3. Výkonnostní
  (dále také „soutěže“)

Pokud není v pravidlech dané soutěže uvedeno jinak, výběr výherců ze soutěžících u typu ad 1) se určuje na základě rychlosti a správnosti odpovědi, a to tak, že vyhrává vždy počet výherců uvedený v časopise, resp. v pravidlech konkrétní soutěže, který nejrychleji, správně a způsobem v pravidlech soutěže určeným zodpověděl, odeslal či vykonal požadované.

U typu soutěží ad 2) se výherci určují na základě úsudku několikačlenné poroty složené z členů společnosti Readymat Group s.r.o., pokud není stanoveno v pravidlech dané soutěže jinak, a to vždy v počtu u dané soutěže určeném.

U typu soutěží ad 3) se výherci určují na základě rychlosti či výkonnosti, tzn., že vyhrávají účastníci s nejrychlejší či zadání soutěže nejvíce odpovídající odpovědí a vždy v počtu v pravidlech dané soutěže určeném.

Vyhrál jsem?

K odeslání či osobnímu předání výher výhercům soutěže dojde zpravidla nejpozději do 60 dnů od telefonického spojení společnosti Readymat Group s.r.o. s výhercem a to na základě poskytnutí souhlasu účastníka soutěže ke zpracování osobních údajů podrobněji specifikovaném v Ochraně osobních údajů Readymat Group s.r.o. uveřejněných na těchto webových stránkách.

Co platí?

 1. Pořadatel má právo změnit výhru v případě vyčerpání zásob, poškození výhry nebo pokud výhra v době předání, resp. odeslání výherci již nesplňuje hygienické normy.
 2. Pořadatel je oprávněn kdykoliv zrušit soutěž bez uvedení důvodů, jejím účastníkům není povinen poskytovat a neposkytuje žádné náhrady za zrušení soutěže.
 3. Provozovatel má právo na vyřazení účastníků, kteří nehrají „FAIR-PLAY“ nebo jejich účast v soutěži probíhá v rozporu s dobrými mravy.
 4. Každý účastník marketingové soutěže, který alespoň 1x vyhraje v soutěži, se po dobu půl roku nemůže zapojit do další soutěže, a to v rámci zachování FAIR-PLAY. 
 5. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a osoby blízké pořadatele.
 6. Soutěžní SMS a emaily zaslané ze shodného telefonního čísla a shodného emailu budou ze soutěže vyřazeny. Dále budou ze soutěže vyřazeni účastníci, kteří neuvedou kompletní kontaktní údaje.
 7. V případě, že se nepodaří výhru doručit výherci, zejména pokud si výhru nepřevezme v řádném termínu, výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 8. Pořadatel neodpovídá za případné poškození výhry vzniklé během doručování a dále neodpovídá za nedoručení výhry ze strany doručovací společnosti.
 9. Svou účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. a uděluje souhlas s poskytnutím a zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb a průzkumu trhu, a to na dobu 10 let, případně až do odvolání svého souhlasu, a souhlasí se zveřejňováním svého jména a příjmení ve sdělovacích prostředcích, na propagačních materiálech pořadatele a na internetových stránkách pořadatele. Hlasováním, tj. odesláním SMS či emailu, účastník soutěže uděluje pořadateli souhlas se zpracováním a zveřejněním poskytnutých osobních údajů v rozsahu uvedeném v podrobných pravidlech a pravidla schvaluje.
 10. Soutěžící svou účastí v soutěži rovněž uděluje ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. souhlas k e-mailovému a telefonickému kontaktování a zasílání obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.
 11. Pokud pravidla soutěže nestanoví jinak, soutěže se může zúčastnit pouze osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky.
 12. Kritéria pro vyhodnocení marketingových soutěží se volí individuálně na základě výkonu, vědomosti nebo dovednosti. Přesná specifikace je vždy uvedena u jednotlivých soutěží.

Konkrétní pravidla té které marketingové soutěže jsou uvedena vždy u příslušné soutěže, resp. v materiálech soutěže.

Obecná pravidla SMS soutěží

Společnost Readymat Group s.r.o. organizuje a pořádá SMS soutěže na svých letácích, kde je výslovně uvedeno, že pořadatelem je společnost Readymat Group s.r.o. a další společnosti pod společnost spadající viz výše.

 • Cena SMS je standartní cena SMS od vašeho mobilního operátora.
 • Pro zařazení do vyhodnocení musí být tvar SMS uveden v tomto formátu jméno, příjmení a znění tajenky např. Jan Novak TAJENKA.
 • Text SMS zprávy prosím pište bez diakritických znamének (bez háčků a čárek).
 • Hlasovat lze pouze v ČR.
 • U SMS souhlasíte s tím, aby osobní údaje poskytnuté v rámci soutěže vedl pořadatel ve své databázi.
 • Osobní údaje nebudou využity pro obchodní účely, nebudou jinde uveřejněny a nebudou poskytnuty třetí osobě, výjimkou je předání údajů potřebných k odeslání či předání výher třetí osobou.
 • Na výhru není právní nárok.
 • Není-li uvedeno jinak, soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let.
 • Soutěž běží v období od 01.03.2022 do 31.12.2022.
 • Je možná pouze jedna výhra na jednoho účastníka v příslušné soutěži.
 • Případné dotazy posílejte na e-mail: tereza.mensikova@ready-mat.cz.

V případě odlišného znění pravidel konkrétní marketingové akce a těchto obecných pravidel marketingových soutěží má přednost znění pravidel příslušné marketingové akce.