Hlavní menu

LITÁ ANHYDRITOVÁ PODLAHA

Stěžejní činností naší firmy je provádění litých anhydritových podlah. Denně jich náš vyškolený tým aplikuje i několik. Nebojíme se proto říci, že v regionu Jižní Moravy jsme na realizaci litých anhydritových podlah specialistou. Pružně reagujeme na poptávky zákazníků a poskytujeme kompletní servis. Pro dodávku materiálu si vybíráme pouze spolehlivé partnery.

maxit               profi

Pokud uvažujete o zhotovení podlahy ve Vašem domě, jistě si kladete otázku, zda použít klasický betonový potěr nebo raději anhydritovou podlahu. Obě tyto varianty jsou vhodné k použití, avšak jeden z těchto materiálů je pro Váš dům podstatně zajímavější.

Lité potěry na bázi síranu vápenatého (tzv. anhydritu) zaznamenaly velký rozvoj především díky svým vlastnostem a přednostem.

Výhody ANHYDRITU:

lite_podlahy (11K) lite_podlahy (11K)
 • dokonale rovné povrchové plochy
 • rychlost pokládky, zkrácení doby stavby
 • vysoká produktivita při provádění
 • optimální tepelná vodivost
 • téměř ihned použitelná podlaha
 • dokonalé obklopení trubek materiálem
 • pochůznost již po 24 hodinách
 • vysoká pevnost, vyšší přesnost
 • absence nutnosti vyztužení
 • nákladová a energetická úspora
 • vyšší kvalitativní standard

Lité anhydritové podlahy jsou ideální pro provádění vytápěných podlah nebo jako dokonale vodorovný podklad pro plovoucí podlahy a dlažby. Jsou vhodné pro normálně zatěžované podlahy zejména v bytové výstavbě nebo velkoprostorových administrativních budovách. Nevhodné jsou pro použití ve venkovním prostředí. Díky zmíněným vlastnostem a přednostem v čím dál větší míře nahrazují klasické cementové potěry (beton). Výsledný povrch je absolutně rovný, není již nutné stěrkovat jako právě u cementových potěrů. Stejně tak není třeba díky vysoké pevnosti potěru v tahu za ohybu žádné výztuže. U podlahového vytápění navíc dochází k dokonalému obklopení trubek materiálem (bez pórů a dutin) tedy k optimální tepelné vodivosti. Anhydritová podlaha má vynikající smršťovací vlastnosti, což znamená, že není náchylná k praskání. Díky objemové stálosti produktu není nutné v bytové výstavbě a u rodinných domů provádět dilatace potěru, kromě obecně platných zásad. Podlaha je již druhý den pochůzí a v krátké době dále zatížitelná.

Kompletní servis od Readymat:

 • bezplatné zaměření podlahy a vypracování individuální cenové nabídky
 • návrh optimální skladby izolace a anhydritu
 • odborné technické poradenství
 • příprava stavby pro aplikaci lité anhydritové podlahy
 • samotná realizace lité anhydritové podlahy


Kontakt: Martin Vrňák, stavební technik, tel.: 725 596 523
 
  Readymat s.r.o.
Svatopluka Čecha 3844/22
695 01 Hodonín
Provozovna:
Svatopluka Čecha 3844/22
Budova Télefónica 02, 3. patro
695 01 Hodonín
Tel/fax: +420 518 340 097
Email: info@ready-mat.cz
www.ready-mat.cz
IČ: 27713971
DIČ: CZ27713971
Banka: ČSOB
2018 © readyMAT