Hlavní menu

Foukaná celulózová izolace ISOCELL   [zpět]

Co je ISOCELL | Technické údaje ISOCELL | Přednosti a vlastnosti | ZpracováníOznačení ISOCELL Izolace z celulózových vláken
Protipožární ochrana a fungicidy Kyselina boritá a pentahydrát boru nebo fosforečnan amonný
 Rakousko / EU Německo
Schválení ETZ ETA - 06/0076 Z-23.11 - 1236
Dohlížející orgán jakosti OiB MPA NRW
Objemová hmotnost dle schválení   
Volně vyfoukaná 28 - 40 kg/ m3  
V prostorech (střechy, stěny) 38 - 65 kg/ m3  
Součinitel tepelné vodivosti λ D
(výpočtová hodnota) u zpracování přes stroj
0,039 W/ mK 0,040 W/ mK
Chování při požáru100 mm / B - s2, d0 B 2 nach DIN 4102
 40 mm / E  
Difuzní odpor vodní páry µ = 1 µ = 1-2
Odpor proudění r u 30 kg/ m3     r = 5,3 kPa.s/ m2  
 u 50 kg/m3     r = 25,1 kPa.s/ m2  
Normální vlhkost max. 12 %  
Příjem vlhkosti u 30 kg/ m3 WP = 15,20 kg/ m2  
u 65 kg/ m3 WP = 38,95 kg/ m2  
Jmenovitá tloušťka u volného vyfoukání do 25cm10 % navýšení materiálu  
Jmenovitá tloušťka u volného vyfoukání přes 25cm 15 % navýšení materiálu  
Míra sedání u volného položení max. 8 %  
Míra sedání v prostorech 38 -65 kg/ m3 0% 


Dohlížející orgán, vlastní 
Surová hustota 1   x týdně  
Míra sedání 1   x týdně  
Příjem vlhkosti  1   x týdně  
Chování při požáru 1   x týdně  
Spec.tepelná kapacita2,11 KJ / kg K
Primární energie z neobnovitelných zdrojů/  PEI ne MJ/kg 4,24 MJ
Primární energie z obnovitelných zdrojů/  PEI e   MJ/kg 0,38 MJ
Potenciál skleníkového efektu/GWP 0,23 kg CO2 equ.
Potentiál překyselení  /   AP 2,44 g SO2 equ.
Toxikologie Podle odborného posudku klinického oddělení pro pracovní medizínu se při malé expozice žádné zdravotní risiko nedá stanovit. Zatížením prachem při zpracovávání se nechá zabránit nosením ochranné masky.
Likvidace pomocí Pokud materiál není znečištěn cizími látkami, může se vrátit k výrobci.
Číslo odpadové nádoby EWC: 17 06 04, 17 09 04, 20 03 01
Spalování ve spalovně a to samostatně nebo společně s jiným komunálnim odpadem je povoleno.
 
  Readymat s.r.o.
Svatopluka Čecha 3844/22
695 01 Hodonín
Provozovna:
Svatopluka Čecha 3844/22
Budova Télefónica 02, 3. patro
695 01 Hodonín
Tel/fax: +420 518 340 097
Email: info@ready-mat.cz
www.ready-mat.cz
IČ: 27713971
DIČ: CZ27713971
Banka: ČSOB
2018 © readyMAT